blog

کارشناسانه عطر خود را انتخاب کنید.

تاریخ انتشار: 16 اردیبهشت 1401

در انتخاب هر عطر سه مرحله وجود دارد.

زمانی که در فروشگاه هستید، عطر مورد نظرتان را برداشته و کمی از آن را به عنوان نمونه روی کاغذ تستر بزنید و بو کنید. این اولین مرحله و اولین احساس شما نسبت به رایحه این عطر است.

10 الی 15 دقیقه صبر کنید و بعد دوباره کاغذ را بو کنید. این دومین مرحله است. در این مرحله شما رایحه جدیدی بعد از از بیرون رفتن رایحه اول از بینیتان به مشامتان خواهد خورد.

45 دقیقه تا یک ساعت دیگر صبر کرده و دوباره کاغذ را بو کنید. این مرحله سوم است و در این مرحله شما بویی استشمام خواهید کرد که برای 3 یا 4 ساعت ماندگار خواهد بود. اگر رایحه این عطر در هر سه مرحله مورد پسند شما بود، می توانید آن را انتخاب کنید.

رنگ پوست، چربی یا خشكی پوست، چهره و شخصیت شما تعیین می‌كند چه عطری مناسب شما است.