عطر در منظر فرهنگ و دین

روح الله گودرزی مدیرعامل شرکت شمیم یاس

دربرنامه تلوزیونی انارستان با موضوع :تاریخچه ی عطر، عطر در روایات،عطر در منظر دین

نمایندگی کمپانی کریشن فرانسه در خاورمیانه